Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Na podstawie art. 23 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), Starosta Myślenicki Zarządzeniem Nr 44/2017 z dnia 9 maja 2017 r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy dla Powiatu Myślenickiego na kadencję w latach 2017 – 2021 w następującym składzie osobowym:
 

Samorząd terytorialny
Mieczysław Kęsek Przedstawiciel Miasta i Gminy Myślenice
Marian Cieślik Przedstawiciel Gminy Tokarnia
Robert Żurek Przedstawiciel Gminy Raciechowice
Organizacje związkowe
Wiesław Rosa Przedstawiciel Rady OPZZ  Województwa Małopolskiego
Wojciech Tomal Przedstawiciel NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"- Region Małopolski
Pracodawcy i organizacje pracodawców
Lucyna Gowin Przedstawiciel Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej o/terenowego w Myślenicach - V-ce Przewodnicząca PRRP
Bogumiła Sidor Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Myślenicach
Wiesław Wątor Przedstawiciel Sułkowickiej Izby Gospodarczej
Dariusz Pierzak Przedstawiciel Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej - Przewodniczący PRRP
Organizacje rolników
Mariusz Długopolski Przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę