Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie osób objętych izolacją lub kwarantanną.
Łamanie obowiązujących przepisów w tym zakresie powoduje bardzo poważne zagrożenie epidemiologiczne. Objęcie izolacją  oznacza absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.
W przypadkach podjęcia wiedzy o łamaniu przepisów każdorazowo informowane będą  służby ( Policja, SANEPID) w celu wyciągnięcia konsekwencji .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

____________________________________________________________________________________
 


Przedsiębiorca składając wniosek o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej wybiera urząd pracy właściwy dla siedziby swojego przedsiębiorstwa. Adres wskazany we wniosku jako siedziba przedsiębiorcy powinien być zgodny z co najmniej jednym z adresów podanych we wpisie dotyczącym przedsiębiorcy w CEIDG.
 
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników - wypłata transz dofinansowania oraz końcowe rozliczenie umowy - kliknij tutaj
Umorzenie pożyczki - kliknij tutaj
Wykaz pożyczek umorzonych - kliknij tutaj
ZAWIADOMIENIE -
wykaz rozliczonych dotacji w ramach art. 15zze4 Ustawy COVID-19 - kliknij tutaj

 
____________________________________________________________________________________
 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie działania naszego urzędu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom informujemy, iż od dnia 05 października 2020 r. do odwołania, zmieniają się zasady funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, nie wpływające  na charakter ani ograniczenie jego działalności. Zmianie ulega jedynie forma dostępu do jego usług.
 
            Co do zasady, prosimy o załatwianie  spraw zdalnie tj. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub platformy e-puap, mailowo krmy@praca.gov.pl lub telefonicznie. W sprawach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów dopuszcza się osobiste załatwianie spraw w siedzibie Urzędu lub jego Filii – wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad ochronnych (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni).
            Wejście na teren urzędu możliwe będzie po wcześniejszym pomiarze temperatury klienta. Prosimy o rozsądek i zrozumienie.

  • rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie przede wszystkim drogą elektroniczną (szczegóły na stronie internetowej). Dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty w urzędzie po numerem telefonu: PUP Myślenice 12 372 96 34 i 12 372 96 33; Filia Dobczyce 12 271 01 44. Odstępstwa od powyższych zasad możliwe będą jedynie po osobistym uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
  • potwierdzanie wyznaczonych wizyt i gotowości do podjęcia pracy oraz udziału w innych formach aktywizacji zawodowej oraz wszelkie inne kontakty z doradcami klienta – co do zasady odbywać się będą drogą telefoniczną:
PUP Myślenice:
  • stanowisko nr 1  12 372 96 22
  • stanowisko nr 2  12 372 96 23
  • stanowisko nr 3  12 373 96 24
  • stanowisko nr 4  12 372 96 25

 Filia Dobczyce: 12 271 01 44

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

tel: 12 372-96-00, 12 372-96-04

fax: 12 272-35-01
bezpłatna infolinia: 800 100 682
e-mail: krmy@praca.gov.pl

NIP: 681-16-92-029
REGON: 357118162

Załatw sprawę przez Internet

https://obywatel.gov.pl/uslugi-on-line

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę