Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


UWAGA

Odbiór informacji PIT-11 za 2019 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, iż w celu osobistego odbioru PIT-11 za 2019 r. należy zgłosić się w siedzibie Urzędu w Myślenicach lub w siedzibie Filii PUP w Dobczycach (zgodnie z dotychczasowym miejscem uczęszczania na wizyty). Osoby zgłaszające się po odbiór PIT-11 w Myślenicach powinny udać się do budynku B (os. zarejestrowane – Sala Obsługi, os. wyrejestrowane pok. 6). Osobisty odbiór możliwy będzie do dnia 21.02.2020 r. Po tym terminie informacje będą wysyłane pocztą tradycyjną.


-----------------------------------------------------Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, iż od miesiąca lutego bieżącego roku, wypłaty świadczeń z PUP (zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne) będą realizowane TYLKO i WYŁĄCZNIE na wskazany przez osobę zainteresowaną rachunek bankowy.

INFORMACJA  O ZASADACH DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Program promocji zatrudnienia 2014-2020

Załączniki Program promocji zatrudnienia 2014-2020 (pdf, 2492 KB)

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Program promocji zatrudnienia 2014-2020

Załączniki Program promocji zatrudnienia 2014-2020 (pdf, 2492 KB)

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

tel: 12 372-96-00, 12 372-96-04

fax: 12 272-35-01
bezpłatna infolinia: 800 100 682
e-mail: krmy@praca.gov.pl

NIP: 681-16-92-029
REGON: 357118162

Załatw sprawę przez Internet

https://obywatel.gov.pl/uslugi-on-line

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę