Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Noszowy
Kod: 962107
Synteza: Transportuje pacjentów na noszach i wózkach inwalidzkich oraz w razie konieczności wykonuje proste prace porządkowe, organizacyjne i pomocnicze na terenie szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie podstawowych, niezastrzeżonych dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej polegających na transporcie pacjentów na noszach lub wózkach inwalidzkich;
  • zabezpieczanie transportowanego pacjenta przed spadnięciem z noszy lub wózka inwalidzkiego oraz przed powstaniem urazów w trakcie transportu;
  • pobieranie noszy i wózków inwalidzkich z magazynu, kontrolowanie ich stanu technicznego i zgłaszanie personelowi placówki opieki zdrowotnej wszelkich dostrzeżonych usterek i uchybień w tym zakresie;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym sprzątanie pomieszczeń, zmiana pościeli itp

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę