Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Kod: 834103
Synteza: Obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków; wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, włókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie ciągników, maszyn rolniczych i kombajnów do pracy: doczepianie maszyn, zawieszanie, agregatowanie i regulowanie;
wykonywanie orki pługami wieloskibowymi, bronowanie i włókowanie gleby bronami zwykłymi lub talerzowymi, wałowanie i pielakowanie gleby;
zasilanie gleby nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami za pomocą rozpylaczy i opryskiwaczy;
siew nasion zbóż za pomocą siewników wielorzędowych, sadzenie za pomocą specjalnych kombajnów: ziemniaków, kapusty, buraków pastewnych itp.;
odchwaszczanie upraw i walka ze szkodnikami - spryskiwanie pestycydami i środkami owado- i grzybobójczymi;zbiór roślin okopowych za pomocą specjalnych kombajnów do wykopu ziemniaków, buraków i innych, oraz zbóż za pomocą snopowiązałek;
omłoty zbóż za pomocą kombajnów;
ustalanie przyczyn powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i kombajnów;
dokonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w warunkach polowych;
współpraca z pracownikami załadowującymi lub wyładowującymi zbiory zbóż, roślin okopowych i zielonek;dbałość o powierzony sprzęt;
nadzorowanie innych pracowników;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę