Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ustawiacz
Kod: 831210
Synteza: Kieruje pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego, wykonywanymi przez manewrowych, w celu odpowiedniego zestawienia pociągów oraz obsługi punktów za- i wyładunkowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
Zadania zawodowe: organizowanie właściwego wykonywania pracy z taborem kolejowym przez zespół manewrowy;
koordynowanie pracy lokomotyw oraz poszczególnych czynności podczas wykonywania prac manewrowych przy zestawianiu wagonów w grupy relacyjne i zestawianiu składów pociągów;
nadzór nad wykonywaniem pracy manewrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i taboru oraz terminowość obsługi punktów ładunkowych;
szczególny nadzór nad wykonywaniem prac z taborem kolejowym załadowanym towarami niebezpiecznymi;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie niektórych czynności z zakresu manewrowego, dopuszczonych przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
pełnienie obowiązków kierownika pociągu przy obsłudze bocznic kolejowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę