Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter elektroniki samochodowej
Kod: 821303
Synteza:
Monter elektroniki samochodowej wykonuje montaż elementów i podzespołów podczas produkcji i instalacji elektroniki samochodowej.
Monter elektroniki samochodowej jest zawodem o charakterze produkcyjnym i usługowym. Monter elektroniki samochodowej pracuje przy montażu pojazdów samochodowych oraz w usługach serwisowych przy diagnostyce, instalacji i naprawach. W procesie produkcji elektronicznych urządzeń samochodowych monter kompletuje elementy i podzespoły elektroniczne, wykonuje montaż części elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych, uruchamia i sprawdza poprawność działania wyrobu. W procesie produkcji pojazdów samochodowych instaluje podzespoły i urządzenia elektroniczne w pojeździe i sprawdza poprawność działania. Korzysta ze specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej, postępuje zgodnie z instrukcją stanowiskową. W usługach serwisowych wykonuje przeglądy, konserwację, diagnozuje, wymienia i naprawia elementy wyposażenia elektronicznego pojazdów. Posługuje się uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi oraz specjalistyczną aparaturą diagnostyczną. Podstawowe czynności to: montaż na płytach drukowanych, przewlekany i powierzchniowy, instalacja urządzeń w po-jeździe, uruchamianie, sprawdzanie poprawności działania zgodnie z instrukcją, wykrywanie usterek i naprawa.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz przestrzeganie tych przepisów;
  • ocenienie jakości materiałów stosowanych do montażu w urządzeniach elektroniki samochodowej;
  • montowanie elementów na płytach i podzespołach wg dokumentacji technicznej;
  • montowanie podzespołów w obudowach i złącz oraz wykonywanie połączeń zewnętrznych w urządzeniach elektroniki samochodowej;
  • wykonywanie pomiarów, testowanie i uruchamianie podzespołów zgodnie z procedurami i instrukcjami;
  • naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych;
  • montowanie podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych;
  • konserwowanie elementów i podzespołów elektrycznych i elektroniki samochodowej;
  • dokumentowanie wykonywanych czynności;
  • wykonywanie jazd próbnych.
Monter elektroniki samochodowej powinien posiadać wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe o specjalności elektronicznej. Do wykonywania zawodu zalecane jest posiadanie dodatkowych uprawnień: prawa jazdy co najmniej kategorii B, świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, montażu i konserwacji. Wskazana jest umiejętność pracy na komputerze w stopniu podstawowym. Każdorazowo w przypadku użytkowania urządzeń diagnostycznych i pomiarowych wymagane są udokumentowane szkolenia specjalistyczne związane ze stanowiskiem pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę