Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
Kod: 821302
Synteza: Montuje, instaluje i uruchamia podzespoły elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń, posługując się dokumentacją techniczną, narzędziami ślusarskimi, elektromonterskimi oraz elektronicznymi, prostymi przyrządami pomiarowymi, w celu diagnozowania stanu technicznego, sprawdzania funkcjonalności i regulowania parametrów urządzeń.
Zadania zawodowe: montowanie podzespołów elektronicznych wchodzących w skład wyposażenia maszyn i urządzeń;
wykonywanie krosów wewnętrznych oraz połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
montowanie układów regulacyjnych i sterujących, np. czujników stanu elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pulpitów sterujących, elementów sygnalizacji;
montowanie aparatury kontrolno-pomiarowej integralnie związanej z montowanym urządzeniami, np. wskaźników analogowych i cyfrowych, połączeń interfejsu, monitorów ekranowych;
uruchamianie poszczególnych podzespołów w warunkach symulowanych i w warunkach rzeczywistych sygnałów zadających i obciążeń;
wykonywanie pomiarów elektrycznych i odpowiednich regulacji parametrów i funkcji, wg procedur przewidzianych w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
przeprowadzanie rozruchu maszyn i urządzeń wyposażonych w urządzenia elektroniczne pod nadzorem średniego dozoru technicznego;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie podzespołów elektronicznych stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń, np. w ramach napraw autoryzowanych;
podstawowa obsługa maszyn lub urządzeń wyposażonych w systemy mikroprocesorowe oraz proste urządzenia wejściowe i wyjściowe;
posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi i eksploatacji w przypadku napraw i regulacji maszyn i urządzeń technicznych o małym stopniu złożoności, np. spawarek, zgrzewarek, tokarek;
przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych i okresowych regulacji układów elektroniki przemysłowej w maszynach i urządzeniach;
klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających z odczytu wskazań mierników (monitorów) i wykonywanie odpowiednich czynności w celu ustalenia pożądanych parametrów lub funkcji urządzenia;
organizowanie stanowisk pracy w warunkach montażu produkcyjnego lub w warunkach serwisu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę