Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
Kod: 821203
Synteza:
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych montuje, uruchamia i testuje elektryczne przyrządy pomiarowe.
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zawodem elektrycznym o charakterze produkcyjnym. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych w procesie produkcji dobiera, kompletuje i montuje właściwe komponenty, uruchamia i wykonuje testy funkcjonalne zmontowanego elektrycznego przyrządu pomiarowego, a następnie dokonuje jego adiustacji (kalibracji), polegającej na przeprowadzeniu ogółu czynności zmierzających do doprowadzenia zmontowanego przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu, np.: zerowanie, nastawienie zakresu, korekta wskazań itp. Korzysta ze specjalistycznego wyposażenia stanowiska montażowego lub linii produkcyjnej; uniwersalnych i specjalistycznych narzędzi monterskich, wzorców i przyrządów pomiarowych oraz testujących. Posługuje się dokumentacją techniczną montażu, w szczególności: opisami technicznymi, schematami elektrycznymi, instrukcjami montażu, rysunkami montażowymi, wykazami elementów i podzespołów. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych odpowiedzialny jest za właściwy dobór i wykorzystanie komponentów i materiałów eksploatacyjnych, zachowanie standardów produkcyjnych, przestrzeganie norm jakościowych i instrukcji stanowiskowych.
Zadania zawodowe:
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną, schematami elektrycznymi, elektronicznymi schematami blokowymi i schematami montażowymi;
  • dobieranie materiałów, narzędzi i oprzyrządowania, elementów i podzespołów do montażu elektrycznych przyrządów pomiarowych;
  • montowanie elementów i podzespołów elektrycznych, elektronicznych i elektromechanicznych w elektrycznych przyrządach pomiarowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • sporządzanie dokumentacji wykonanych czynności dotyczących montażu elektrycznych przyrządów pomiarowych;
  • uruchamianie, wykonywanie pomiarów parametrów, testów funkcjonalnych i korygowanie wskazań elektrycznych przyrządów pomiarowych;
  • sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów parametrów, testów funkcjonalnych i korekt wskazań zmontowanych elektrycznych przyrządów pomiarowych;
  • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż. wymaganiami ergonomii i ochrony środowiska oraz przestrzeganie tych przepisów.
W zawodzie montera elektrycznych przyrządów pomiarowych pracodawcy zatrudniają zwykle osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunku elektrycznym lub elektronicznym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach pokrewnych. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych powinien brać udział w szkoleniach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień, organizowanych przez zakłady pracy, stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, a także producentów elementów i podzespołów elektronicznych, specjalistycznych narzędzi monterskich, wzorców i przyrządów pomiarowych oraz testujących lub przez wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę