Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter urządzeń laserowych
Kod: 821115
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją precyzyjnych urządzeń laserowych o przeznaczeniu przemysłowym, medycznym, laboratoryjnym, geodezyjnym, szkolnym itp., zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji precyzyjnych urządzeń laserowych, z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych.
Zadania zawodowe: dobieranie i przygotowywanie elementów i zespołów optycznych i mechanicznych do montażu precyzyjnych urządzeń laserowych;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe precyzyjne urządzenia laserowe, np.: precyzyjnych zespołów mechanicznych i optycznych, elementów elektrycznych, generujących promień świetlny, zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu precyzyjnych urządzeń laserowych, np.: instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych i pomocniczych, elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, płytek drukowanych, wiązek przewodów;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń laserowych za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
justowanie i ustawianie zespołów i układów optycznych oraz ustawianie wiązki promieni laserowych względem układów optycznych;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych urządzeń laserowych przy użyciu urządzeń montażowych;
przeprowadzanie ostatecznego zestrojenia i regulacji elementów mechanicznych, optycznych, elektronicznych i świetlnych (laserowych);
sprawdzanie parametrów zmontowanego sprzętu;
sprawdzanie stabilności i siły promieni laserowych na podstawie odpowiednich parametrów energii świetlnej;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych precyzyjnych urządzeń laserowych oraz regulowanie poszczególnych mechanizmów i układów optycznych, z uwzględnieniem szczelności i wymagań technoklimatycznych;
konserwowanie urządzeń laserowych, nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności precyzyjnych urządzeń laserowych za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę