Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
Kod: 821114
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju urządzeń chłodniczych i gastronomicznych i ich części składowych, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych, różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie operacji montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe urządzenia chłodnicze, np.: rur, armatury przepływowej, zabezpieczającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej, pomp solanki, parowników, zbiorników, zespołów urządzeń sprężarkowych i absorpcyjnych, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu i armatury urządzeń chłodniczych, np.: instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych, pomocniczych i zabezpieczających;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe urządzenia gastronomiczne, takie jak: maszyny do mielenia mięsa, obieraczki do ziemniaków, patelnie elektryczne, zmywarki do naczyń, kuchenki mikrofalowe, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
przeprowadzanie próbnego rozruchu urządzeń gastronomicznych lub chłodniczych;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
wyważanie statyczne i dynamiczne części, podzespołów i zespołów obrotowych maszyn w urządzeniach chłodniczych;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych urządzeń chłodniczych i gastronomicznych przy użyciu urządzeń dźwigowych;
przeprowadzanie próbnego rozruchu urządzeń;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych urządzeń;
regulowanie i konserwowanie urządzeń;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy urządzeń;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę