Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter sprzętu gospodarstwa domowego
Kod: 821111
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju sprzętu gospodarstwa domowego i jego części składowych (kuchenek gazowych, elektrycznych i węglowych, pieców gazowych, pralek, chłodziarek, żelazek, młynków, mikserów, robotów domowych, ekspresów do kawy), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji sprzętu gospodarstwa domowego.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie operacji montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe maszyny i urządzenia gospodarstwa domowego, jak: wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i gazowe, urządzenia chłodnicze i cieplne, urządzenia tnące i inne, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu i armatury sprzętu gospodarstwa domowego, np.: instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych, pomocniczych, zabezpieczających;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
wyważanie statyczne i dynamiczne części, podzespołów i zespołów obrotowych maszyn w urządzeniach gospodarstwa domowego;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych urządzeń przy użyciu urządzeń pomocniczych;
przeprowadzanie próbnego rozruchu urządzeń i instalacji sprzętu gospodarstwa domowego oraz prób ciśnieniowych i prób szczelności instalacji wodnej, parowej i gazowej;
nastawianie aparatów automatyki w maszynach gospodarstwa domowego;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych instalacji i urządzeń oraz regulowanie poszczególnych elementów sterowania;,br>regulowanie i konserwowanie sprzętu gospodarstwa domowego, nakładanie powłok ochronnych, zakładanie zabezpieczeń transportowych oraz napełnianie instalacji czynnikiem roboczym, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności urządzeń za pomocą przyrządów pomiarowych i urządzeń automatyki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę