Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter silników spalinowych
Kod: 821110
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego typu silników spalinowych (samochodowych, trakcyjnych, energetycznych, okrętowych itp.), o zapłonie iskrowym i samoczynnym; wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli instalacji elektrycznej silnika, regulacji gaźnika, kontroli zapłonu oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe, przeznaczone do uzyskiwania charakterystyk pracy silnika.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do montażu, tj. czyszczenie i mycie jednostek montażowych (mechaniczne, chemiczne, elektromechaniczne, ultradźwiękowe);
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowy silnik, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
wykonywanie prac pomocniczych, polegających na dopasowywaniu części i zespołów;
montowanie osprzętu silnika spalinowego, np.: układu zapłonowego, zasilania, chłodzenia, wylotowego, pomp paliwowych;
sprawdzanie współdziałania części zespołów silnika za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
wyważanie statyczne i dynamiczne części, podzespołów i zespołów obrotowych silników spalinowych;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i silników spalinowych przy użyciu urządzeń dźwigowych;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
przeprowadzanie rozruchu silników spalinowych oraz prób ciśnieniowych i prób szczelności instalacji w silnikach;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych silników spalinowych oraz regulowanie poszczególnych układów silnika;
regulowanie i konserwowanie silników spalinowych, nakładanie powłok ochronnych oraz zaopatrywanie silnika w niezbędne płyny eksploatacyjne, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy różnych rodzajów silników spalinowych za pomocą urządzeń diagnostycznych;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę