Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter płatowców i śmigłowców
Kod: 821108
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją płatowców i śmigłowców oraz zespołów konstrukcji i wyposażenia płatowców i śmigłowców (kadłuba, skrzydeł, silnika, podwozi, instalacji hydraulicznych, paliwowych, przeciwoblodzeniowych, przeciwpożarowych, urządzeń wyposażenia wnętrz, amortyzatorów podwozia, przekładni, układów sterujących, mechanizmów napędowych i pomocniczych); wykorzystuje podczas montażu przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli płatowców i śmigłowców.
Zadania zawodowe: dobieranie i przygotowywanie elementów kadłubów, skrzydeł, lotek, klap usterzeń, belek ogonowych itp. do montażu płatowców i śmigłowców;
przeprowadzanie operacji montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe płatowce i śmigłowce, np.: mechanizmów przekładni i mechanizmów napędowych, układów napędowych, układów sterujących, kadłubów, silników, skrzydeł, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
przeprowadzanie montażu osprzętu płatowców i śmigłowców, np.: elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, wiązek przewodów, przyrządów i urządzeń pokładowych;
sprawdzanie współdziałania części zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
wykonywanie niwelacji kadłubów płatowców i śmigłowców;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych płatowców i śmigłowców przy użyciu urządzeń montażowych;
wykonywanie pomiarów i badań: zespołów konstrukcyjnych, mechanizmów napędowych i układów sterujących, przyrządów pokładowych oraz gotowych płatowców i śmigłowców;
sprawdzanie parametrów zmontowanych płatowców i śmigłowców: momentów oporowych, płynności ruchów, martwych ruchów, naprężeń, wskazań przyrządów pokładowych i innych;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych płatowców i śmigłowców oraz przyrządów pokładowych, regulowanie zespołów konstrukcyjnych z uwzględnieniem szczelności przyrządów i urządzeń pokładowych, szczelności instalacji hydraulicznych i pneumatycznych oraz wymagań technoklimatycznych;
regulowanie i konserwowanie urządzeń i przyrządów pokładowych, nakładanie powłok ochronnych na płatowce i śmigłowce, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności urządzeń i przyrządów pokładowych za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę