Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter kotłów i armatury kotłowej
Kod: 821103
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń cieplnych wraz z armaturą i urządzeniami cieplno-mechanicznymi, np.: kotłów przemysłowych i energetycznych różnych systemów i typów, z konstrukcjami nośnymi; wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli i regulacji maszyn i urządzeń cieplno-mechanicznych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do montażu, tj. czyszczenie i mycie jednostek montażowych (mechaniczne, chemiczne, elektromechaniczne, ultradźwiękowe), usuwanie z jednostek zbędnych elementów, np. zadziorów, zbędnych zwojów, gwintów;
wykonywanie prac pomocniczych, związanych z dopasowywaniem części i zespołów: piłowanie, szlifowanie, skrobanie, polerowanie, docieranie, gięcie, ukosowanie, fazowanie do spawania rur;
wyznaczanie miejsca do montażu kotłów i rozmieszczanie armatury kotłowej;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe urządzenia cieplne wraz z armaturą, np.: urządzeń kotłowych z wyposażeniem, konstrukcji nośnych, elementów mechanicznych do maszyn i urządzeń cieplnomechanicznych, dźwigowych i pomocniczych, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu urządzeń cieplnych i cieplno-mechanicznych, np. wskaźników, urządzeń sygnalizacyjnych, przewodów elektrycznych;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów maszyn i urządzeń cieplno-mechanicznych za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
regulowanie i ustawianie zespołów i układów w maszynach i urządzeniach kotłowych oraz armaturze kotłowej;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych urządzeń kotłowych przy użyciu urządzeń montażowych i ciężkiego sprzętu dźwigowego;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia (klejenia, nitowania, lutowania, spawania, zgrzewania itp.);
przeprowadzanie próbnego rozruchu urządzeń kotłowych wraz z armaturą kotłową, urządzeń cieplno-mechanicznych oraz prób szczelności instalacji;
sprawdzanie parametrów zmontowanych urządzeń kotłowych i armatury kotłowej, urządzeń cieplno-mechanicznych;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych urządzeń kotłowych oraz regulowanie układów elektrycznych i mechanicznych, z uwzględnieniem szczelności instalacji, wymagań technicznych itp.;
regulowanie i konserwowanie kotłów i urządzeń cieplno-mechanicznych, nakładanie powłok ochronnych i izolacji, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności instalacji w kotłach i urządzeniach cieplno-mechanicznych, z wykorzystaniem wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę