Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Manipulant drewna okrągłego
Kod: 752102
Synteza: Ocenia przydatność drewna okrągłego krajowego i egzotycznego oraz wyznacza miejsca podziału dłużyc w celu racjonalnego wykorzystania drewna.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie oględzin i określanie wad drewna okrągłego przeznaczonego do manipulacji;
stosowanie odpowiednich norm przedmiotowych i warunków technicznych do poszczególnych rodzajów drewna okrągłego: tartacznego, sklejkowego, okleinowego;
klasyfikowanie drewna w zależności od wielkości i rozmieszczenia sęków, stopnia zbieżystości, wielkości i rodzajów krzywizn, wielkości skrętu włókien, wielkości i liczby innych wad;
wyznaczanie miejsc podziału dłużyc na kłody i wyrzynki, z eliminacją wad drewna, z uwzględnieniem optymalnego, racjonalnego wykorzystania drewna zgodnie z jego przeznaczeniem;
mierzenie i obliczanie miąższości drewna okrągłego, sporządzanie specyfikacji pozyskanych podczas manipulacji sortymentów;
opisywanie kłód i wyrzynek z podaniem średnicy i klasy;
klasyfikowanie pozyskanego drewna do dalszej obróbki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę