Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter sieci telekomunikacyjnych
Kod: 742203
Synteza: Buduje, konserwuje, remontuje i naprawia sieci i urządzenia telekomunikacyjne: linie kablowe dalekiego i krótkiego zasięgu, wykonuje kanalizację teletechniczną, linie światłowodowe, specjalne linie tranzytowe itp. oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne, stosując narzędzia i przyrządy monterskie oraz posługując się sprzętem specjalistycznym i zmechanizowanym oraz narzędziami i aparaturą pomiarową.
Zadania zawodowe: wytyczanie trasy kablowej przy współpracy z geodetą;
budowa kanałów teletechnicznych lub przygotowywanie trasy wykopu z rurami ochronnymi i oznakowaniem;
wciąganie kabli do kanałów, ręcznie lub przy użyciu urządzeń wytwarzających sprężone powietrze;
montaż symetryzatorów oraz urządzeń do nadmuchu powietrza;
układanie kabli światłowodowych w zabudowie miejskiej (kanalizacja wtórna) i na wolnych przestrzeniach;
wykonywanie głowic i muf przelotowych kabli tradycyjnych z izolacją papierową, z tworzyw sztucznych oraz specjalnie do światłowodów;
ochrona kabli przed prądami błądzącymi, szczególnie przy trasach trakcji elektrycznej i tramwajowej oraz w pomieszczeniach produkcyjnych o zakłóceniach elektrycznych;
sprawdzanie połączeń poszczególnych par kabli;
zabezpieczanie antykorozyjne kabli i konstrukcji z nimi związanych;
zabudowa czujników ogniowych i sygnalizacji braku ciśnienia powietrza;
wykonywanie ręcznych wykopów i przywracanie stanu pierwotnego po ułożeniu kabla;
wyznaczanie trasy linii napowietrznych z uwzględnieniem możliwości realizacji;
zapoznawanie się z dokumentacją techniczną budowy lub remontu linii;
ustawianie słupów z osprzętem różnych typów: drewnianych, żelbetonowych i stalowych;
mocowanie izolatorów, symetryzatorów itp.;
zaciąganie i mocowanie przewodów, przeplatanie przewodów - rotacja;
łączenie linii ze stacją teletechniczną lub przejście z linii na kabel i odwrotnie;
montowanie czwórników LC i RC w celu wyrównywania oporności linii;
wymiana pojedynczych słupów oraz odcinków przewodów, likwidacja skutków awarii, wichury itp.;
konserwacja słupów, osprzętu i innych urządzeń linii;
stosowanie siatki zabezpieczającej osłony przy przejściach linii pod liniami energetycznymi;
dokonywanie przeglądów linii w czasie planowych obchodów i usuwanie usterek.
Dodatkowe zadania zawodowe: praca w charakterze montera linii energetycznych niskiego napięcia, montera telekomunikacyjnych linii kablowych, w zakładach wytwórczych drutów i przewodów po przeszkoleniu, w zakładach wytwórczych kabli.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę