Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter/konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Kod: 742113
Synteza:
Monter/konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia wykonuje montaż poszczególnych elementów systemów zabezpieczeń SKD (od ang. access control – system kontroli dostępu), CCTV (od ang. closed-circuit television – dosł. telewizja o zamkniętym obwodzie), wykonuje przeglądy konserwacyjne i okresowe systemów oraz usuwa usterki wynikające z ich eksploatacji.
Zawód montera/konserwatora urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia jest zawodem o charakterze usługowym. Miejscem wykonywania zawodu mogą być obiekty mieszkalne, przemysłowe, place zabaw, parkingi itp. Celem pracy jest prawidłowe zainstalowanie i uruchomienie urządzenia zabezpieczenia technicznego na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej lub istniejącej instalacji. W ramach przeglądu konserwacyjnego monter/konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia prawidłowo wykonuje czynności wchodzące w zakres konserwacji, a w przypadku awarii lokalizuje usterkę oraz ją usuwa. Wynikiem jego pracy jest prawidłowo działający system zabezpieczeń (SKD, CCTV) oraz zadowolenie klienta.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną do wykonywania, serwisowania i konserwacji urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia;
  • wykonywanie instalacji kablowej na podstawie dokumentacji technicznej systemów zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia;
  • montowanie, podłączanie i testowanie urządzeń do istniejącego okablowania w systemach zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia;
  • lokalizowanie usterek i awarii oraz ich usuwanie w systemach zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania systemów alarmowych;
  • wykonywanie przeglądów systemów zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia.
Zawód montera/konserwatora urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Konieczne jest wykształcenie w kierunku technicznym, elektrycznym, elektronicznym, telekomunikacyjnym, mechanicznym lub informatycznym. Możliwe też jest przyuczenie do zawodu podczas szkolenia praktycznego. Monter/konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia powinien brać udział w szkoleniach w zakresie poszerzenia wiedzy zawodowej organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, producentów i dystrybutorów. Wskazana jest przy wykonywaniu tego zawodu umiejętność posługiwania się językiem obcym w celu rozumienia dokumentacji technicznej urządzeń producentów zagranicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę