Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Montażysta reprodukcyjny
Kod: 732107
Synteza: Wykonuje montaże form kopiowych wg karty zamówieniowo-dyspozycyjnej i makiety wydawniczej, z negatywów lub diapozytywów kreskowych lub siatkowych, na materiałach przezroczystych (folie poliestrowe, płyty szklane), kartonach, tworzywach sztucznych i gumowych oraz płytach metalowych, na specjalnych urządzeniach lub stołach montażowych.
Zadania zawodowe: zapoznawanie się z kartą zamówieniowo-dyspozycyjną i makietą wydawniczą;
wykonywanie na stole montażowym schematu rozmieszczenia kolumn, użytków montażowych (rysunek, tekst, winieta, inicjał, znak pomocniczy) oraz znaków pomocniczych (znaki pasowania, złamywania, pozycyjne, formatowe, grzbietowe, boczne i inne umowne), przez nałożenie na folię z dokładną podziałką i przyklejenie do niej taśmą materiału przezroczystego;
montaż formy kopiowej podstawowej, zawierającej najbardziej widoczny rysunek konturowy, wykorzystywanej następnie do pasowania użytków przy montowaniu dalszych form z kompletu;
montaż poszczególnych kolorów metodą nakładania kolejnych folii przezroczystych na formę kopiową podstawową, z zachowaniem spasowania znaków kontrolnych;
montaż formy kopiowej konturowej na przezroczystym podłożu poliestrowym pokrytym warstwą światłoczułą dwuazoniową;
montaż form z tworzyw sztucznych lub gumy, otrzymanych przez wulkanizację matryc, na specjalnych urządzeniach montażowych, w celu naklejenia ich na cylindry drukujące maszyn fleksograficznych;
montaż klisz chemigraficznych metalowych kreskowych oraz kompletów klisz otrawionych do druku wielobarwnego na specjalne podstawki metalowe lub drewniane, na frezarce poziomej i pionowej oraz innych narzędziach do obróbki mechanicznej klisz;
montaż form przez przenoszenie rysunku na formę kartonową za pomocą nakłuwania rylcem lub igłą - do przeniesienia formy na kamień litograficzny;
kontrolowanie wykonania montażu przez wykonanie próbnych odbitek drukarskich oraz ewentualna korekta montażu;
umieszczanie na marginesie formy montażowej metryczki z informacją o numerze zamówienia, zlecenia, opisem formy montażowej, nazwiskiem wykonawcy itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę