Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
Kod: 731406
Synteza: Formuje na podstawie wzoru lub rysunku, za pomocą urządzeń i narzędzi modelarskich, modele do produkcji gipsowych form ""matek"" wyrobów ceramicznych, garniturów, serwisów, figuralnej galanterii ceramicznej, wyrobów sanitarnych, kwasoodpornych, aparatury chemicznej itp.; wykonuje prace związane z odlewaniem form roboczych dla wszystkich asortymentów ceramiki szlachetnej oraz niektórych unikatowych wyrobów ceramiki budowlanej; czyści i konserwuje narzędzia.
Zadania zawodowe: wykonywanie rysunków odręcznych, warsztatowych i technicznych formowanych urządzeń;
obliczanie pojemności naczyń i brył oraz wykonywanie powiększania lub pomniejszania modeli w zależności od współczynnika skurczliwości masy produkcyjnej;
ocenianie jakości i przydatności surowców i materiałów pomocniczych oraz narzędzi używanych do modelowania i odlewania form gipsowych, jak: gipsu, żywic syntetycznych, siarki, cementu, grafitu itp.;
sporządzanie zaczynu gipsowego;
formowanie modeli przez odlewanie, toczenie, krajanie, zdzieranie, ciągnienie, retuszowanie, gładzenie i polerowanie według wzoru lub rysunku;
wykonywanie rzeźby i płaskorzeźby na podstawie rysunku;
sporządzanie stopów niegipsowych z siarki, grafitu, cementu, ołowiu itp. oraz odlewanie z nich części modeli i wmontowywanie ich w formę modelową;
dokonywanie próbnych odlewów na wykonanych formach, określanie przyczyn występujących wad i błędów;
ocenianie jakości i przydatności gipsu modelarskiego;
przygotowywanie zestawu gipsu zgodnie z ustaloną recepturą;
przygotowywanie leiwa gipsowego przez ręczne lub mechaniczne mieszanie i odpowietrzanie;
przygotowywanie, składanie, uszczelnianie formy ""matki"" i zalewanie masą lejną;
ustalanie czasu wiązania gipsu na podstawie przeprowadzonych prób;
rozbieranie formy ""matki"" oraz wyjmowanie odlewu i suszenie;
wykańczanie, polerowanie, dopasowywanie poszczególnych części odlanych form roboczych;
sprawdzanie jakości wykonanych form oraz ustalanie wad i przyczyn ich występowania;
usuwanie błędów odlewania w przypadku występowania wad naprawialnych;
czyszczenie i konserwowanie mechanicznych urządzeń do mieszania i odpowietrzania gipsu oraz usuwanie drobnych uszkodzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę