Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Kod: 723310
Synteza: Montuje i instaluje maszyny i urządzenia w warunkach produkcji jednostkowej lub produkcji seryjnej na linii montażowej oraz zajmuje się ich eksploatacją i naprawą; wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i oprzyrządowania uniwersalnego oraz specjalistycznego;
 • przygotowanie części maszyn i urządzeń do montażu poprzez ustawienie ich w przyrządach i uchwytach montażowych;
 • montowanie, instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn
  i urządzeń;
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich
  i głównych maszyn i urządzeń;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych;
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • wykonywanie i naprawianie części maszyn i urządzeń oraz wykonywanie prac regeneracyjnych zużytych części;
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według określonych parametrów eksploatacyjnych;
 • sprawdzanie jakości wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i instrukcjami montażowymi oraz sporządzanie szkiców prostych części maszyn i urządzeń;
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie napraw maszyn
  i urządzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę