Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn rolniczych
Kod: 723308
Synteza: Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń rolniczych, służących do uprawy i nawożenia pól, zbioru płodów rolnych, deszczowania pól i mechanizacji prac hodowlanych oraz ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów maszyn rolniczych oraz reguluje i sprawdza działanie maszyn i ich zespołów, np. napędów, siłowników hydraulicznych i pomp hydraulicznych, za pomocą urządzeń diagnostycznych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.
Zadania zawodowe:
 • przyjmowanie maszyn i urządzeń rolniczych i ich zespołów do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
 • montowanie i naprawianie maszyn i urządzeń rolniczych takich jak: agregaty uprawowe, ciągniki rolnicze, deszczownie, glebogryzarki, kombajny, kosiarki samojezdne, ładowacze, młocarnie, opryskiwacze, opylacze, przyczepy rolnicze, rozsiewacze nawozów, sadzarki, sieczkarnie, siewniki, snopowiązałki, śrutowniki, wertykulatory, zgrabiarki itp., oraz regulowanie
  i przygotowywanie ich do pracy;
 • mycie i czyszczenie części i zespołów maszyn rolniczych;
 • ustalanie przyczyn powstawania usterek w pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów metodami diagnostycznymi;
 • usuwanie usterek w zespołach i układach maszyn i urządzeń rolniczych, wymienianie uszkodzonych elementów oraz podzespołów maszyn i urządzeń rolniczych;
 • naprawianie i montowanie elementów z zakresu układów hydraulicznych
  i pneumatycznych oraz elementów silnika, sprzęgła, pomp i regulatorów;
 • regulowanie układów i urządzeń kontrolnych maszyn i urządzeń rolniczych;
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych z wykorzystaniem obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
 • przeprowadzanie prób działania po naprawie maszyn i urządzeń rolniczych
  i ich zespołów, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych;
 • dokonywanie napraw maszyn i urządzeń rolniczych i usuwanie awarii
  w warunkach polowych;
 • zapewnianie bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń rolniczych, wymienianie części oraz oleju;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu rolniczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę