Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
Kod: 723306
Synteza:
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego wykonuje naprawy i przeglądy maszyn eksploatowanych w górnictwie podziemnym.
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne oraz obsługowo-naprawcze maszyn i urządzeń górniczych. Celem pracy mechanika jest zapewnienie ciągłości pracy urządzeń mechanicznych, górniczych zastosowanych w procesie eksploatacji. Przygotowuje elementy maszyn i urządzeń górniczych do montażu, a następnie je instaluje. Jego obowiązkiem jest wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów, diagnozowanie stanu technicznego za pomocą urządzeń diagnostycznych, wykonywanie planowanych napraw oraz usuwanie usterek maszyn i urządzeń górniczych. Do jego zadań należy również próbne uruchamianie i ustalanie parametrów pracy urządzeń mechanicznych, prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi oraz prac monterskich, a także kontrolowanie jakości wykonanej pracy.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP oraz Prawa Geologicznego i Górniczego;
  • przygotowywanie elementów maszyn i urządzeń górniczych do montażu;
  • montowanie maszyn i urządzeń górniczych;
  • uruchamianie maszyn i urządzeń górniczych;
  • wykonywanie bieżących i okresowych obsług maszyn i urządzeń górniczych;
  • diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych;
  • wykonywanie napraw maszyn i urządzeń górniczych;
  • dokumentowanie sposobu i zakresu wykonywania zadań zawodowych w książce ruchu.
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego powinien posiadać przynajmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalizacji mechanicznej oraz odbyć specjalistyczne kursy dotyczące naprawy i obsługi maszyn i urządzeń górniczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakładach górniczych. W zależności od miejsca wykonywania prac naprawczych powinien również posiadać uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów (naprawy wciągników i wciągarek, prace szybowe). Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego bierze udział w cotygodniowych i okresowych szkoleniach bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych przez zakład górniczy oraz w szkoleniach specjalistycznych dla swojego zawodu organizowanych przez ośrodki szkoleniowe. Specyfika zawodu wykonywanego w warsztatach jak i wyrobiskach podziemnych wymaga znajomości przepisów BHP oraz ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę