Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
Kod: 723203
Synteza: Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje wyposażenia lotniczego statków powietrznych; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w sprawności technicznej wyposażenie lotnicze statków powietrznych.
Zadania zawodowe:
  • dokonywanie szczegółowych ocen technicznych wyposażenia lotniczego statków powietrznych (w szczególności: urządzenia nawigacji i łączności, urządzenia i układy awioniki, podwozie, układy napędowe i pomocnicze, instalacje: paliwowa, olejowa, elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, przeciwpożarowa, klimatyzacyjna, tlenowa, przeciwoblodzeniowa itp.) pod względem koniecznego zakresu napraw;
  • sporządzanie i podpisywanie protokołów z weryfikacji wyposażenia lotniczego statków powietrznych;
  • wykonywanie napraw wyposażenia lotniczego, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części
    i materiałów, posiadających ważne dokumenty lub atesty;
  • wykonywanie demontażu wyposażenia lotniczego statków powietrznych przed naprawą i w jej trakcie, wykonywanie montażu po naprawie;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej kolejnych operacji technologicznych, wykonanych przez siebie pod względem zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczną, potwierdzanie zastosowania właściwych części i materiałów oraz potwierdzanie całości wykonanych napraw;
  • poświadczanie wykonania obsługi okresowej, bieżącej, doraźnej oraz bieżących napraw, łącznie z poświadczaniem bieżącej zdatności do lotu wyposażenia lotniczego;
  • przestrzeganie terminów ważności świadectw sprawności technicznej wyposażenia lotniczego statków powietrznych, a także innych dokumentów zezwalających na ich użytkowanie;
  • przestrzeganie zasad ergonomii, przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę