Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik samochodów ciężarowych
Kod: 723104
Synteza: Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów ciężarowych i ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodów ciężarowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdów specjalnych i ich zespołów, np.: wciągarek, napędów żurawi samochodowych, siłowników hydraulicznych i pomp hydraulicznych koparek oraz ładowarek, za pomocą urządzeń diagnostycznych na stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.
Zadania zawodowe: przyjmowanie samochodów ciężarowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów ciężarowych metodami diagnostycznymi;
usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów ciężarowych (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, most napędowy, koła jezdne, układ kierowniczy i hamulcowy, zawieszenie pojazdu, układy zasilania silników, podwozie i nadwozie) w ramach napraw bieżących i głównych;
regulowanie sprzęgieł, hamulców, układów kierowniczych, luzów zaworowych, układów zasilania silników, gaźników i pomp wtryskowych, ustawianie zapłonu, usuwanie wad instalacji zapłonowej pojazdów;
przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia samochodu oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykonywanie operacji demontażowo-montażowych samochodów i ich zespołów, przyczep i naczep oraz mechanizmów podwozia i nadwozia;
mycie i czyszczenie części i zespołów, przeprowadzanie weryfikacji części za pomocą warsztatowych i specjalnych przyrządów pomiarowych oraz naprawianie zespołów;
przeprowadzanie prób działania po naprawie samochodów ciężarowych i ich zespołów, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
dobieranie i dopasowywanie części nie znormalizowanych przy wykonywaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;
sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych;
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac mechanika w zakładach napraw samochodów ciężarowych, maszyn drogowych i budowlanych;
po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia ustalanie stanu technicznego pojazdów w bazach ciężkiego sprzętu budowlanego, maszyn drogowych i inżynieryjnych, a także pełnienie funkcji rzeczoznawcy w stacjach obsługi samochodów przy ocenie stanu technicznego i dopuszczaniu pojazdów do ruchu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę