Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Modelarz odlewniczy
Kod: 721104
Synteza: Wykonuje elementy i całe modele metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych, formy do wytwarzania odlewów metodami specjalnymi, matryce do wytwarzania modeli woskowych oraz przyrządy niezbędne do wytwarzania odlewów.
Zadania zawodowe: wykonywanie elementów i całych modeli;
wykonywanie i zbrojenie rdzenic i płyt modelowych;
montowanie modeli na płytach modelowych;
wykonywanie elementów form metalowych do odlewania grawitacyjnego, ciśnieniowego i odśrodkowego;
montaż form metalowych i ich uzbrajanie w wyposażenie specjalne, jak siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne;
wykonywanie i montaż matryc do wytwarzania modeli woskowych;kontrola wymiarowa kształtów omodelowania i oprzyrządowania;
wykonywanie oprzyrządowania formierskiego, jak skrzynki formierskie, sworznie centrujące, sprawdziany wymiarów i kształtów form, rdzeni i odlewów;
wykonywanie oprzyrządowania specjalnego: przyrządów do szlifowania rdzeni, montażu rdzeni;
zbrojenie modeli drewnianych, z tworzyw sztucznych i innych tworzyw;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę