Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
Kod: 712702
Synteza: Wykonuje przeglądy, naprawy i konserwację sprężarek, wentylatorów, dmuchaw, wymienników ciepła oraz układów nawiewno-wywiewnych, ich zespołów i pojedynczych części; diagnozuje stan techniczny, reguluje, przeprowadza próby po naprawie oraz instaluje i uruchamia ww. urządzenia na stanowisku pracy.
Zadania zawodowe: wykonywanie przeglądów technicznych i ocenianie stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych, typu: sprężarki, wentylatory (promieniowe i osiowe, jednostopniowe i wielostopniowe), dmuchawy, wymienniki ciepła oraz układy wywiewne, nawiewne i nawiewowo-wywiewne;
czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń, zespołów i pojedynczych części przed naprawą;
demontaż typowych urządzeń klimatyzacyjnych przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i przyrządów ślusarskich ogólnego przeznaczenia i przyrządów specjalistycznych;
weryfikacja części oraz dobieranie i dopasowywanie części zużytych nieznormalizowanych, z wykorzystaniem obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej i różnorodnych sposobów łączenia, np. klejenia, nitowania, lutowania, spawania itp.;
wykonywanie napraw bieżących, średnich i głównych urządzeń klimatyzacyjnych;
nadzorowanie pracy oraz smarowanie wentylatorów, dmuchaw i innych urządzeń klimatyzacyjnych;
przeprowadzanie prób naprawianych urządzeń klimatyzacyjnych;
regulacja i nastawianie do pracy zespołów nawiewno-wywiewnych, wymienników ciepła, wentylatorów, dmuchaw itp.;
sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz wypełnianie dokumentacji warsztatowej, pobieranie materiałów, części i narzędzi z magazynu;
konserwacja i zabezpieczanie antykorozyjne urządzeń klimatyzacyjnych, wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów bhp i ochrony środowiska naturalnego;
sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych uniwersalnymi i specjalistycznymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
instalowanie i uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń po naprawach głównych (kapitalnych);
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
instruowanie użytkowników (operatorów) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia praca na stanowiskach montażu w zakładach produkujących ww. urządzenia;
prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę