Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik urządzeń chłodniczych
Kod: 712701
Synteza: Instaluje, konserwuje i naprawia przemysłowe systemy chłodnicze posługując się narzędziami ślusarsko-monterskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
wykrywa i usuwa przyczyny awarii, nieszczelności;
napełnia i opróżnia urządzenia z czynnika chłodniczego z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego i bhp;
wykonuje usługi serwisowe domowych i sklepowych urządzeń chłodniczych.
Zadania zawodowe: montaż urządzeń i instalacji chłodniczych w obiektach przemysłowych i handlowych, w naczepach samochodowych i na statkach, zgodnie z dokumentacją techniczną;
przeprowadzanie rozruchu urządzeń chłodniczych, w tym wprowadzanie czynnika chłodniczego do instalacji, ustawianie parametrów pracy systemu chłodniczego;
nadzorowanie działania systemu chłodniczego i wykonywanie napraw bieżących;
wykonywanie planowych przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń i instalacji chłodniczych;
diagnozowanie i naprawianie chłodziarek, zamrażarek, lad i witryn sklepowych i innych małych urządzeń chłodniczych: wymiana agregatów, termostatów, uszczelek;
sprawdzanie działania montowanych i naprawianych urządzeń chłodniczych;
prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych napraw/konserwacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę