Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter instalacji gazów medycznych
Kod: 712617
Synteza: Wykonuje prace związane z instalacjami gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza, dwutlenku węgla i próżni medycznej oraz źródłami ich zasilania; montuje rurociągi gazów medycznych; instaluje koncentratory tlenu i urządzenia medyczne w szpitalach; konserwuje i naprawia instalację gazów medycznych.
Zadania zawodowe:
 • zapoznanie się z dokumentacją instalacji gazów medycznych oraz urządzeniami i materiałami do montażu;
 • wykonywanie montażu rurociągów gazów medycznych;
 • montowanie osprzętu na rurociągach doprowadzających gazy medyczne do urządzeń;
 • instalowanie stacji sprężarek powietrza medycznego;
 • wyposażanie sal OIOM oraz bloków operacyjnych w systemy zasilające: rozprężalnie tlenu butlowego i inne gazy, punkty poboru i skrzynki zaworowe;
 • montowanie koncentratorów tlenu do zasileń instalacji szpitalnej: reduktorów butlowych, regulatorów próżni, ssaków próżniowych, dozowników do tlenu i powietrza;
 • montowanie instalacji sprężonego powietrza oraz maszynowni próżni medycznej, systemu filtracji itp.;
 • instalowanie systemów sterowania gazów medycznych: sterowników, paneli sterujących oraz sygnalizacji stanu bądź braku gazów medycznych;
 • modernizowanie już istniejących źródeł zasilania szpitali w gazy medyczne;
 • testowanie poprawności działania instalacji wszystkich urządzeń towarzyszących;
 • sporządzanie dokumentacji i protokołów z wykonanych prac;
 • konserwacja i naprawa instalacji gazów medycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • montowanie kolumn anastezjologicznych oraz odciągów gazów medycznych w blokach operacyjnych;
 • uczestnictwo w szkoleniach w zakresie nowych wyrobów medycznych i instalacji gazów medycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę