Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter urządzeń energii odnawialnej
Kod: 712614
Synteza:
Monter urządzeń energii odnawialnej wykonuje instalacje do wytwarzania energii z różnych odnawialnych źródeł.
Monter urządzeń energii odnawialnej zajmuje się montażem urządzeń i wykonywaniem instalacji do wytwarzania energii z różnych rodzajów źródeł odnawialnych, takich jak: energia słoneczna, wiatr, biomasa, biogaz, woda, energia geotermalna oraz ich konserwacją i serwisem w czasie eksploatacji. Wśród zadań montera można wyróżnić zadania organizacyjne (przygotowanie i zabezpieczanie miejsca montażu przed zagrożeniami i wypadkami, przygotowanie sprzętu montażowego), zadania montażowe (zależące od rodzaju wykonywanej instalacji i obejmujące dobór narzędzi, materiałów i sprzętu; wykonanie montażu, bieżący nadzór i kontrolę prac, programowanie sterowników i urządzeń nadzoru, uruchomienie urządzeń), zadania eksploatacyjne (kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki, diagnozowanie usterek, konserwowanie, demontaż oraz naprawa systemów OZE), zadania doradcze (przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, ich programowania oraz odczytu zdarzeń alarmowych).
Zadania zawodowe:
 • analizowanie dokumentacji projektowej pod kątem adaptacji do istniejących warunków środowiskowych i budowlanych;
 • przygotowywanie montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej;
 • dobieranie i użytkowanie maszyn, urządzeń, narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych przy montażu instalacji;
 • montowanie etapowe urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii zgodnie z dokumentacją;
 • kontrolowanie poprawności montażu i działania systemu OZE po każdym etapie realizacji (;
 • programowanie i konfigurowanie zamontowanych urządzeń sterujących w instalacji;
 • uruchamianie i testowanie kompletnej instalacji;
 • podłączanie instalacji do zdalnego monitoringu;
 • wykonywanie prac związanych z eksploatacją urządzeń (przeglądów, konserwacji, regulacji i napraw);
 • przekazywanie instalacji do użytkowania wraz z instruktarzem;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Monter urządzeń energii odnawialnej powinien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku mechanicznym lub elektrycznym uzupełnione kursami w zakresie instalowania urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii, tj. urządzeń elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, chłodniczych lub mechanicznych. Pracownik niemający doświadczenia powinien pracować pod nadzorem przełożonego. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat B, gdyż praca może być prowadzona w terenie i wymagać mobilności. Monter w celu ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia branżowe, wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. W przypadku pracy samodzielnej wskazane jest posiadanie certyfikatu instalatora danej specjalności – wydanego na podstawie przepisów odpowiedniego rozporządzenia do ustawy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę