Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter sieci gazowych
Kod: 712610
Synteza:
Monter sieci gazowych wykonuje prace związane z montażem przewodów gazowych i armatury.
Monter sieci gazowych jest zawodem produkcyjno-usługowym. Praca montera sieci gazowych polega na montażu sieci zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru technicznego, wykonywaniu prób ciśnieniowych oraz jej rozruchu i kontroli. W swojej pracy monter wykonuje prace związane z przecinaniem i obróbką rur, gwintowaniem, łączeniem rur poprzez połączenia rozłączne i nierozłączne (spawanie i zgrzewanie), wierci otwory, szlifuje, gnie rury, uszczelnia złącza, wykonuje izolacje antykorozyjne i termiczne. Monter również naprawia i konserwuje uzbrojenia sieci gazowych, a jego praca polega na określaniu rodzaju i miejsca uszkodzenia, demontażu elementów i ich wymianie lub regulacji, montażu naprawionego odcinka, przyłączeniu do sieci gazowej i przeprowadzeniu jej rozruchu. Monter sporządza również zapotrzebowanie materiałowe dla przeprowadzanych prac: montażu i naprawy sieci gazowej. Monter sieci gazowej wykonuje prace zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganiami projektu technicznego, procedurami prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.
Zadania zawodowe:
  • planowanie i organizowanie prac montażowych i eksploatacyjnych sieci gazowych z wykorzystaniem dokumentacji projektowej i map geodezyjnych;
  • montowanie rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych oraz uzbrojenia sieci gazowych;
  • wykonywanie prac antykorozyjnych na sieciach gazowych;
  • wykonywanie prób ciśnieniowych gazociągów i przyłączy gazowych;
  • demontowanie i naprawianie armatury odcinającej, regulacyjnej, odwadniającej i odpowietrzającej sieci gazowych;
  • wykonywanie rozruchu sieci gazowej;
  • kontrolowanie sieci gazowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Pracodawcy mogą zatrudniać na stanowisku montera sieci gazowych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodzie 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a także absolwentów średnich szkół technicznych w zawodach: 311913 Technik gazownictwa; 311209 Technik urządzeń sanitarnych. Monter sieci gazowych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie gazowniczym, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Monter sieci gazowych powinien posiadać uprawnienia: energetyczne eksploatacyjne w zakresie 3 i 1 grupy energetycznej, uprawnienia do spawania, zgrzewania oraz do obsługi sprężarek.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę