Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter rurociągów przemysłowych
Kod: 712607
Synteza: Wykonuje obróbkę ślusarską elementów rurociągów, układa i montuje rurociągi przemysłowe, instalacje sanitarne wraz z przyborami, montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody itd. przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń monterskich.
Zadania zawodowe: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót monterskich, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu pomocniczego i maszyn;
ocenianie jakości materiałów, elementów i prefabrykatów stosowanych do montażu rurociągów, kotłów centralnego ogrzewania, pompowni i innych urządzeń przemysłowych;
organizowanie miejsca pracy oraz transportu elementów i podzespołów na placu budowy;
przygotowywanie, obróbka ręczna i mechaniczna elementów instalacji, sieci przemysłowych i urządzeń przemysłowych;
układanie rurociągów przemysłowych w wykopach na terenie i nad terenem oraz w obiektach budowlanych;
montowanie instalacji przemysłowych kanalizacyjnych, parowych, wodnych, centralnego ogrzewania, cieczy technologicznych, gazowych i przeciwpożarowych;
montowanie prefabrykatów instalacyjnych, węzłów i urządzeń sanitarnych, kotłów i wymienników ciepłej wody, rozdzielni ciepła, pompowni itd.;
montowanie instalacji sprężonego powietrza;
montowanie instalacji chłodniczych;
montowanie instalacji solankowych;
montowanie instalacji amoniakalnych;
montowanie elementów automatyki instalacyjnej (np. zawory termostatyczne, elektromagnetyczne);
montowanie rurociągów olejowych dla turbozespołów;
montowanie instalacji i sieci z tworzyw sztucznych;
regulowanie instalacji przemysłowych;
montowanie instalacji i urządzeń transportu sprężonym powietrzem;
przeprowadzanie prób szczelności rurociągów przemysłowych;
konserwacja i remonty instalacji, urządzeń i sieci przemysłowych;
demontowanie rurociągów i urządzeń przemysłowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie rurociągów w kopalniach odkrywkowych i głębinowych;
wykonywanie sieci komunalnych;
wykonywanie instalacji budowlanych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę