Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter rurociągów górniczych
Kod: 712605
Synteza: Buduje, konserwuje i utrzymuje w pełnej sprawności (w wyrobiskach podziemnych) rurociągi podsadzki hydraulicznej i suchej, rurociągi powietrza sprężonego, rurociągi odwadniania, rurociągi wodnych sieci przeciwpożarowych oraz rurociągi odmetanowania, w celu zapewnienia dostawy materiałów podsadzkowych do frontu eksploatacyjnego, usuwania wody dopływającej do wyrobisk podziemnych, zapewnienia niezwłocznego dostępu do wody w całej sieci wyrobisk na wypadek pożaru oraz ewentualnego obniżenia zawartości metanu w górotworze, zgodnie z instrukcjami roboczymi, posługując się narzędziami ślusarskimi, kilofem, podciągarką itp.
Zadania zawodowe: przygotowanie materiału i transportowanie go do miejsc montażu;
podwieszanie rur na obudowie wyrobisk chodnikowych;
łączenie rur śrubami i uszczelkami i wstawianie w określonych miejscach odpowiednich akcesoriów;
wzmacnianie obudowy chodnikowej w miejscach podwieszania ciężkich rurociągów podsadzkowych lub budowę podpór na spągu chodników;
wykonywanie prób technicznych drożności i szczelności gotowych gałęzi sieci rurociągów;
rozkręcanie rurociągów podsadzkowych w przodkach ścianowych po każdym cyklu podsadzania, przenoszenie ich do nowego pola podsadzkowego i ponowne montowanie;
badanie stopnia zużycia rur podsadzkowych w poszczególnych odcinkach;
konserwowanie rurociągów magistralnych w celu ochrony przed korozją;
wymiana uszkodzonych lub zużytych rur i akcesoriów;
awaryjne rozbieranie rurociągów podsadzkowych w przypadku powstania korków podsadzkowych, czyszczenie ich z piasku i ponowne składanie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę