Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Kod: 712604
Synteza: Odpowiada za prawidłowy montaż instalacji i urządzeń sanitarnych; zajmuje się prowadzeniem konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • montowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu, przewodów kanalizacyjnych, itp.;
 • wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych;
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • wymienianie uszkodzonych urządzeń;
 • usuwanie awarii wodociągowych;
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych w zakresie wypełniania wymagań ochrony cieplnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę