Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Termoizoler
Kod: 712404
Synteza:
Termoizoler montuje, demontuje i naprawia izolacje termiczne przegród budowlanych.
Termoizoler obmierza przegrody przewidziane do termoizolacji, oblicza ilość i rodzaj materiałów potrzebnych do wykonania robót budowlanych. Przygotowuje teren budowy, wyznacza miejsca składowania materiałów i odpadów. Przygotowuje miejsce pracy, montuje proste systemowe rusztowania i przygotowuje środki transportu do dostarczania materiałów, narzędzi i sprzętu na stanowisko pracy. Montuje izolacje termiczne przegród budowlanych. Wykonuje prace pomocnicze, w tym podstawowe prace murarskie, tynkarskie, malarskie, ciesielskie, blacharskie, dekarskie związane z termoizolacją różnych przegród budowlanych. Ocenia jakość i przydatność materiałów do wykonania robót termoizolacyjnych, jakość poszczególnych etapów – warstw termoizolacji oraz końcowy efekt wykonanych robót termoizolacyjnych. Termoizoler naprawia oraz demontuje termoizolację przegród budowlanych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii;
  • dobieranie i obliczanie ilości materiałów, dobieranie narzędzi i sprzętu potrzebnego do wykonywania i naprawy termoizolacji;
  • wykonywanie robót pomocniczych związanych z termoizolacją przegród budowlanych oraz montowanie prostych systemowych rusztowań i pomostów;
  • wykonywanie termoizolacji przegród budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • naprawianie oraz demontowanie termoizolacji przegród budowlanych.
Na stanowisku pracy termoizolera pracodawcy zatrudniają osoby posiadające dyplom termoizolera (czeladnika lub mistrza) uzyskany w rzemiośle lub absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (najczęściej posiadających kwalifikacje w zawodzie 712401 Monter izolacji budowlanych). Możliwe jest zatrudnienie pracownika niewykwalifikowanego po ukończonym gimnazjum i przyuczeniu do pracy w zawodzie. Termoizoler może uzyskiwać kompetencje zawodowe na kursach organizowanych przez producentów systemów termoizolacji i organizacje branżowe. Zawodami pokrewnymi dla zawodu termoizolera są zawody: 712401 Monter izolacji budowlanych i 712403 Monter izolacji przemysłowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę