Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter rusztowań
Kod: 711903
Synteza:
Monter rusztowań montuje, demontuje i przebudowuje rusztowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów.
Monter rusztowań buduje rusztowania w celu umożliwienia pracy na wysokości na budowie, w zakładach przemysłowych i w innych miejscach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wykonuje także rusztowania w miejscach nietypowych: na wieżach, kopułach, kominach oraz konstrukcje z elementów rusztowań w halach wystawowych dla celów reklamowych i wiaty. Montuje rusztowania przyścienne, wolnostojące oraz jezdne. Łączy elementy rusztowania w odpowiedniej technologii w zależności od rodzaju rusztowania (np. warszawskie, rurowo-złączkowe, elewacyjne ramowe, przejezdne, modułowe). Sukcesywnie montuje pomosty robocze i zabezpiecza je barierami, jednocześnie sprawdzając geometrię konstrukcji. Montuje rusztowania typowe na podstawie instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania w odpowiedniej technologii – opisanej w dokumentach danego typu rusztowania, a rusztowania nietypowe na podstawie odrębnego projektu technicznego. Monter dobiera elementy do wykonania rusztowania według specyfikacji, sprawdza ich jakość oraz przygotowuje teren pod rusztowanie. Po zakończeniu prac docelowych zajmuje się demontażem rusztowań, czyszczeniem ich oraz konserwacją.
Zadania zawodowe:
  • planowanie wykonania i zabezpieczania konstrukcji rusztowania na podstawie projektu w zależności od rodzaju obiektu i możliwości posadowienia;
  • kompletowanie, przygotowywanie i zabezpieczanie w transporcie elementów niezbędnych do montażu;
  • obsługiwanie, eksploatacja i przechowywanie narzędzi, elektronarzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań;
  • montowanie lub przebudowywanie elementów rusztowania według zaplanowanej koncepcji, zgodnie z instrukcją montażu;
  • oznakowywanie i zabezpieczanie rusztowania przed osobami nieuprawnionymi i spadającymi przedmiotami;
  • zabezpieczanie rusztowania urządzeniami odgromowymi zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego elektryka;
  • demontowanie rusztowań;
  • czyszczenie i konserwowanie elementów rusztowania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., zasadami ergonomii oraz ochrony środowiska.
Osoba zajmująca się montażem rusztowań musi być pełnoletnia i posiadać ważne badania lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3 m (tzw. badania wysokościowe), a także posiadać uprawnienia montera rusztowań. Uprawnienia można uzyskać przez ukończenie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez uprawnioną instytucję. Pracodawcy najczęściej zatrudniają absolwentów szkół zawodowych o kierunkach budowlanych. Monter rusztowań powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwach przez organizacje branżowe i ośrodki szkoleniowe spełniające określone wymagania. Pracownik, który nie ma uprawnień, może wykonywać jedynie funkcje pomocnicze (bez czynności montażowych). Każdy monter powinien pracować pod nadzorem przełożonego. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat B dla monterów pracujących w terenie. Przydatna jest podstawowa znajomość języka obcego na poziomie podstawowym umożliwiającym korzystanie z dokumentacji opisujących nowe technologie.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę