Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter reklam
Kod: 711902
Synteza:
Monter reklam składa i montuje reklamy.
Monter reklam jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy montera reklam jest złożenie z poszczególnych elementów i zamontowanie reklamy. Monter przyjmuje i ocenia elementy składowe do wykonania reklam. Planuje złożenie i montaż reklamy na podstawie projektu, przygotowuje materiały do montażu, wykonuje montaż elementów składowych reklamy. Odpowiedzialny jest za przygotowanie elementów reklamy do transportu. Przygotowuje i dobiera narzędzia do prac zawiązanych z wykonywaniem montażu. Montuje reklamy we wskazanej lokalizacji. Monter reklam zachowuje parametry technologiczne i normy jakościowe określone w projekcie.
Zadania zawodowe:
  • planowanie montażu reklamy na podstawie projektu;
  • ocenianie materiałów przyjętych do montażu reklamy;
  • przygotowywanie materiałów do montażu reklamy;
  • wykonywanie montażu reklamy z elementów składowych;
  • przygotowywanie zmontowanej reklamy do transportu;
  • dobieranie i przygotowywanie narzędzi do montażu reklamy;
  • montowanie reklamy do istniejących elementów nośnych;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Osoba wykonująca zawód montera reklam powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w kierunkach związanych z mechaniką lub budownictwem, z możliwością praktycznego przyuczenia na stanowisku i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku montera reklam osoby z uprawnieniami do pracy na wysokości. Wskazane jest również posiadanie uprawnień spawalniczych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę