Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter budownictwa wodnego
Kod: 711701
Synteza: Wykonuje operacje oraz elementy budowli obiektów regulacyjnych i ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich takie jak: prace umocnieniowe faszynowo-kamienno-betonowe, zabudowa potoków górskich, zabezpieczenia przed falą powodziową; wykonuje biologiczną zabudowę rzek i potoków, obsadza i umacnia stoki skarp, odsypisk, wysp, pozyskuje i przetwarza materiały do robót umocnieniowych, a ponadto współpracuje z zespołami obiektów pływających, operatorami koparek i pogłębiarek. konserwuje i utrzymuje budowle i urządzenia wodne, z uwzględnieniem zachowania czystości, zabezpieczenia przed korozją i abrazją oraz usuwania drobnych uszkodzeń.
Zadania zawodowe: wytyczanie na lądzie i wodzie elementów wykonywanych budowli w oparciu o wyznaczone osie oraz punkty główne;
wykonywanie kiszek faszynowych, palików, pali i żywokołów, materacy taflowych, walców faszynowych;
wykonywanie płotków faszynowych, palisad, opasek kiszkowych;
wykonywanie materaca taflowego lub brzegowego na pokładzie warsztatu pływającego, na gruncie suchym lub bezpośrednio w wodzie;
wykonywanie narzutu kamiennego w płotkach faszynowych na pokładzie z faszyny;
wykonywanie budowli siatkowo-kamiennych, tj. wykonanie kosza z drutu, ustawienie kosza i wypełnienie go kamieniem;
wykonywanie walca faszynowo-kamiennego lub faszynowo-ziemnego na lądzie lub na warsztacie pływającym;
zatapianie walca z brzegu lub po przeholowaniu na miejsce zatopienia;
wykonywanie ścianki palisadowej, ręcznie lub przy użyciu młota pneumatycznego;
umacnianie stopy skarpy wykopów kiszkami faszynowymi lub płotkiem faszynowym;
obsadzanie sadzonkami z wikliny, kiszkami lub prętami wiklinowymi skarp, odsypisk, wysp, kęp;
sadzenie żywokołów, krzewów i drzew przy zabudowie biologicznej rzek, kanałów i potoków górskich;
wycinanie faszyny wiklinowej, leśnej i surowca drzewnego;
rozbiórka budowli faszynowo-kamiennych oraz ich remont;
sondowania i pomiary w trakcie wykonywania robót;
uczestniczenie przy wytyczaniu budowli regulacyjnych i dokonywaniu obmiaru wykonanych robót;
zabezpieczanie robót i sprzętu w czasie przyboru wody lub powodzi;
branie udziału w akcji przeciwpowodziowej oraz kierowanie brygadami zabezpieczającymi obiekty i urządzenia zagrożone uszkodzeniem lub zniszczeniem.
usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych oraz osadów przy użyciu konwencjonalnych środków i narzędzi, takich jak środki czyszczące i woda, szczotki, łopaty itp., jak również przy użyciu urządzeń mechanicznych lub hydraulicznych;
dokonywanie okresowych, przewidzianych instrukcją przeglądów budowli i urządzeń;
konserwacja i utrzymywanie koryt ziemnych przez dokonywanie drobnych napraw umocnień brzegowych i oczyszczanie koryt;
przeprowadzanie zabiegów oczyszczających urządzenia mechaniczne i maszyny;
dokonywanie bieżącej konserwacji mechanizmów i maszyn, tj. ich smarowania, regulacji, wymiany zużytych części itp.;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę