Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter kamiennych elementów budowlanych
Kod: 711201
Synteza: Montuje z elementów kamiennych lub odlewów betonowych filary, kolumny, cokoły, ozdobne detale architektoniczne (pilastry, gzymsy, rzeźby, płaskorzeźby), balustrady i ogrodzenia, a także układa posadzki kamienne, schody i pochylnie przy zastosowaniu podstawowych narzędzi kamieniarskich, przyrządów i maszyn do obróbki kamienia, do transportu elementów kamiennych na placu budowy oraz do przygotowania zapraw.
Zadania zawodowe: -­ analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów kamiennych w budynku;
-­ ustalanie optymalnych sposobów mocowania elementów kamiennych do konstrukcji budynku;
-­ ocenianie jakości kamiennych elementów budowlanych;
-­ przygotowywanie zapraw do mocowania elementów kamiennych;
-­ wykonywanie posadzek, stopni i ław z elementów kamiennych lub imitujących kamień;
-­ montowanie cokołów, okładzin ściennych i tablic pamiątkowych z kamienia;
-­ montowanie obramowań okiennych i drzwiowych oraz płaskorzeźb;
-­ okładanie elementami kamiennymi pilastrów, filarów, kolumn, podciągów i łuków;
-­ montowanie balustrad profilowanych, tralkowych i ażurowych;
-­ montowanie elementów kamiennych o powierzchni wichrowatej i śrubowej;
-­ montowanie głowic kolumn, gzymsów i figur kamiennych;
-­ wykonywanie przeróbki prostych elementów kamiennych;
-­ obrabianie płaszczyzn elementów kamiennych (grotowanie, groszkowanie, dłutowanie);
-­ naprawianie uszkodzonych elementów kamiennych;
-­ demontowanie elementów kamiennych;
-­ montowanie i demontowanie rusztowań do robót kamieniarskich.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ obrabianie budowlanych elementów kamiennych;
-­ wykuwanie prostych elementów kamiennych na podstawie szkicu, fotografii lub modelu;
-­ wykonywanie nagrobków z elementów kamiennych, lastrykowych i betonowych;
-­ montowanie płyt i płaskorzeźb z materiałów imitujących kamień;
-­ naprawianie zabytkowych elementów kamiennych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę