Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Fakturzystka
Kod: 431102
Synteza:
Fakturzystka wystawia i archiwizuje dokumenty związane ze sprzedażą.
Fakturzystka jest zawodem o charakterze biurowym. W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa fakturzystka pracuje w dziale księgowości lub samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki. Do głównych zadań fakturzystki należy wystawianie faktur sprzedaży, weryfikowanie i akceptowanie not korygujących, a także sprawdzanie poprawności faktur i korygowanie ich. Fakturzystka wprowadza dane do systemu komputerowego, generuje fakturę, sprawdza jej poprawność i drukuje lub wysyła drogą elektroniczną do kontrahenta. W przypadku stwierdzenia błędów w wystawionej fakturze sporządza fakturę korygującą. Fakturzystka jest odpowiedzialna za prawidłową archiwizację dokumentów, przygotowywanie raportów i rejestrów sprzedaży. Fakturzystka stosuje przepisy księgowe oraz podatkowe w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące obiegu tych dokumentów w przedsiębiorstwie.
Zadania zawodowe:
  • prowadzenie rejestru kontrahentów;
  • wystawianie faktur sprzedaży;
  • wystawianie faktur korygujących;
  • weryfikowanie i akceptowanie not korygujących;
  • archiwizowanie kopii dokumentów sprzedaży;
  • sporządzanie rejestrów sprzedaży;
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Osoba wykonująca zawód fakturzystki powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku handlowym. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub ogólnym, które są przyuczane na stanowisku pracy i zdobywają doświadczenie w trakcie pracy. Mogą również uzupełniać kwalifikacje poprzez ukończenie kursów i szkoleń branżowych z zakresu wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz obsługi programów do fakturowania. Szkolenia organizują pracodawcy, firmy oferujące specjalistyczne oprogramowanie, organizacje branży ekonomicznej i komercyjne ośrodki szkoleniowe. Pożądana jest umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania obejmującego programy księgowe i arkusze kalkulacyjne oraz znajomość zasad fakturowania. Fakturzystka powinna systematycznie aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, śledzić bieżące zmiany przepisów, na podstawie, których wykonuje zadania zawodowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę