Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Montażysta obrazu
Kod: 352110
Synteza: Wykonuje montaż filmu dbając o właściwą synchronizację obrazu i dźwięku, zgodnie ze wskazówkami reżysera, oraz o ich jakość techniczną i artystyczną.
Zadania zawodowe: - staranne przestudiowanie scenopisu;udział w projekcjach przeznaczonych dla ekipy filmowej, mających na celu wybór właściwych ujęć do montażu;
- synchronizowanie obrazu z dialogami;
- układanie materiału zgodnie ze scenopisem, czasem wprowadzanie modyfikacji służących lepszemu ukazaniu idei filmu (zaakceptowanych przez reżysera);
- podcinanie materiału i nadawanie rytmu narracji;
- przygotowywanie materiału do postsynchronów dialogu i efektów dźwiękowych w scenach, w których dialog i efekty dźwiękowe mają wady techniczne;
- synchronizacja słów z ruchem ust aktorów w dialogach postsynchronicznych;
- udział w nagraniach efektów synchronicznych i odpowiedzialność za ich synchronizację;
- montaż efektów niesynchronicznych (tj. dźwięków naturalnych, takich jak tykanie zegara, śpiew ptaków, wiatr itp.);
- przygotowywanie kopii roboczej obrazu do ścięcia negatywu, który służy jako wzorzec do wykonania kopii ekranowej;
- odpowiedzialność za całość materiału pozytywowego i dźwiękowego, który znajduje się w montażowni.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługa niektórych urządzeń techniki audiowizualnej;
- szkolenie praktyczne przyszłych montażystów w ramach współpracy z asystentami montażu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę