Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer klubu muzycznego
Kod: 343908
Synteza: Odpowiada za organizację pracy klubu muzycznego; nadzoruje prace podległego personelu; realizuje cele sprzedażowe; odpowiada za efektywną współpracę z zespołami muzycznymi, solistami i didżejami; dba o wizerunek klubu muzycznego oraz o jakość realizowanego programu kulturalno-rozrywkowego.
Zadania zawodowe:
 • zarządzanie działalnością klubu w zakresie działalności artystycznej, rozrywkowej i gastronomicznej;
 • analizowanie rynku rozrywki, kultury i sztuki na terenie działania klubu pod kątem przygotowania oferty kulturalno-rozrywkowej i gastronomicznej klubu;
 • przygotowywanie planów strategicznych i bieżących funkcjonowania klubu wraz z budżetowaniem;
 • tworzenie planów marketingowych dla klubu muzycznego;
 • realizowanie programu kulturalno-rozrywkowego zgodnie z profilem klubu muzycznego, w tym zapewnianie występów zespołów muzycznych, solistów oraz didżejów;
 • dbałość o najwyższy poziom świadczonych usług i oferty kulturalno-rozrywkowej;
 • kreowanie wizerunku klubu muzycznego wśród potencjalnych gości na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim;
 • realizowanie działań wizerunkowych, zgodnych z profilem muzycznym klubu
  i profilem klienta;
 • nawiązywanie i utrzymanie relacji z kluczowymi klientami i partnerami;
 • negocjowanie warunków kontraktów z wykonawcami muzyki i dostawcami;
 • realizowanie budżetów sprzedażowych;
 • koordynowanie działalności oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej
  w komórkach organizacyjnych klubu muzycznego;
 • przygotowywanie ofert, wycen, kalkulacji i raportów sprzedażowych;
 • rekrutowanie, motywowanie i szkolenie pracowników;
 • pełnienie nadzoru nad działaniami podległego personelu;
 • tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa w klubie (organizowanie ochrony, zlecanie zapewnienia ochrony podmiotowi zewnętrznemu itp.);
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w targach i konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę