Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Muzyk
Kod: 343602
Synteza: Wykonuje na instrumencie, solo lub w zespole, muzykę rozrywkową i taneczną. wykonuje solo lub w zespole wokalnym piosenki rozrywkowe w salach widowiskowych, koncertowych, lokalach gastronomicznych oraz miejscach otwartych - na estradzie, prowadzi z dziećmi i młodzieżą ćwiczenia rozwijające poczucie rytmu.
Zadania zawodowe: - stałe utrzymywanie sprawności technicznej w grze na wybranym instrumencie za pomocą specjalistycznych ćwiczeń;
- opracowywanie i poszerzanie repertuaru wykonywanych utworów - uwzględniającego aktualnie lansowane przeboje i rytmy taneczne oraz dostosowanego do imprez, na których ma być prezentowany;
- wykonywanie solo lub w zespole utworów instrumentalnych, instrumentalno-wokalnych, a także akompaniowanie artystom estradowym innych specjalności (tancerzom, piosenkarzom itd.) podczas koncertów estradowych i innego rodzaju przedsięwzięć artystycznych o charakterze rozrywkowym (kabaret, rewia itp.);
- dbałość o sprawność aparatu głosowego - skalę, giętkość i siłę brzmienia głosu;
]- kształtowanie aparatu głosowego, zgodnie z zasadami sztuki wokalnej, w zakresie prawidłowej emisji głosu, dykcji, kultury brzmienia i artystycznej ekspresji;
- wybór repertuaru wokalnego zgodnie z posiadanymi możliwościami psychofizycznymi;
- stałe śledzenie i zapoznawanie się z repertuarem piosenkarskim, słuchanie muzyki i utworów wokalnych w celu wzbogacenia wiedzy o muzyce, jej rodzajach, formach, stylach i rozwoju;
- układanie odpowiednich ćwiczeń i zabaw oraz improwizacja muzyki;
- opracowywanie interpretacji rytmicznych utworów muzycznych literatury dziecięcej;
- wykonywanie drobnych elementów tanecznych lub ruchu scenicznego, niewielkich partii wokalnych albo efektów perkusyjnych w utworach, których charakter lub aranżacja przewidują tego rodzaju wzbogacenia brzemieniowo-wizyjne;
- wykonywanie utworów muzycznych na instrumencie w charakteryzacji i kostiumie, jeśli wymaga tego scenografia przedsięwzięcia artystycznego, w którym bierze udział;
- prowadzenie własnego zespołu muzyki rozrywkowej;
- zajmowanie się aranżacją utworów muzycznych na własne potrzeby.
Dodatkowe zadania zawodowe: - granie na więcej niż jednym instrumencie;
- specjalizowanie się w wybranym gatunku muzyki rozrywkowej;
- występowanie w różnego rodzaju zespołach (np. cyrkowym, ulicznym itp.) grających muzykę rozrywkową lub taneczną;
- prowadzenie własnego zespołu muzyki rozrywkowej;
- zajmowanie się aranżacją utworów muzycznych na własne potrzeby.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę