Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer dyscypliny sportu
Kod: 342203
Synteza: Organizuje imprezy sportowe w danej dyscyplinie sportu; kieruje sekcją lub jest szefem grupy zadaniowej w określonej dyscyplinie sportu; zajmuje się planowaniem i organizowaniem działalności w sekcjach klubów sportowych, okręgowych i polskich związków sportowych.
Zadania zawodowe: - planowanie imprez sportowych w danej dziedzinie sportu;
- pozyskiwanie zawodników bądź zespołów sportowych do danej imprezy sportowej;
- kierowanie sekcją lub grupą zadaniową w obszarze danej dyscypliny sportu;
- nadzorowanie treningów w danej dyscyplinie sportu;
- organizowanie działalności sekcji w klubie sportowym lub w związku sportowym;
- dobór zawodników do sekcji lub grupy zadaniowej;
- zaopatrywanie grupy zadaniowej lub sekcji w odpowiedni sprzęt treningowy, dbałość o powierzony sprzęt, jego konserwację i odpowiednie użytkowanie;
- współpraca z instruktorami i trenerami danej dyscypliny sportu;
- współpraca z lekarzami sportowymi w celu zapewnienia opieki medycznej zawodnikom sekcji sportowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę