Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Urzędnik do spraw paszportów
Kod: 335402
Synteza: Przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu; realizuje wnioski, wydaje paszporty, konsultując się z wyższym urzędnikiem kierującym działem.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie dokumentów (wniosków o wydanie paszportu) od obywateli, sprawdzanie ich kompletności oraz uprawnień wnioskodawcy do uzyskania paszportu;
- realizowanie wniosku o wydanie paszportu - wydrukowanie paszportu za pomocą komputera;
- ewidencjonowanie i zarejestrowanie wniosku o wydanie paszportu w komputerowym systemie ewidencji paszportowej;
- przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu bądź kradzieży paszportu;
- konsultowanie się z kierownikiem działu w sprawach dotyczących wydania, odmowy bądź unieważnienia paszportu;
- przygotowywanie kierownikowi działu materiałów i dokumentów dotyczących skarg i zażaleń obywateli w sprawach paszportowych;
- archiwizowanie dokumentów paszportowych;
- obsługiwanie komputerowych systemów ewidencji paszportów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę