Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer artystyczny
Kod: 333901
Synteza: Reprezentuje zespół lub indywidualnego wykonawcę w kontaktach z realizatorem lub organizatorem imprez i widowisk artystycznych, rozrywkowych, festiwalowych, konkursowych itp.; prezentuje, promuje i reklamuje zespół lub indywidualnego wykonawcę; inicjuje i finalizuje umowy (kontrakty) na udział zespołu lub wykonawcy w imprezie lub widowisku.
Zadania zawodowe: gromadzenie informacji o wartości zespołu lub indywidualnego wykonawcy: repertuarze, oprawie muzycznej, poziomie artystycznym itp.;
poznawanie rynku potencjalnych odbiorców imprez i widowisk artystycznych i rozrywkowych;
opracowywanie i zgłaszanie propozycji oraz możliwości udziału zespołu lub indywidualnego wykonawcy w imprezie;
inicjowanie i organizowanie spotkań z realizatorem i organizatorem imprezy: przekazywanie propozycji udziału zespołu lub indywidualnego wykonawcy w imprezie;
przygotowywanie i zatwierdzanie repertuaru i programu występów zespołu lub indywidualnego wykonawcy;promowanie i reklamowanie zespołu lub indywidualnego wykonawcy; przygotowywanie plakatów, folderów, programu imprezy; nagrywanie kaset wideo, płyt z repertuarem wykonawców;
prowadzenie rozliczeń finansowych z ZAIKS-em z upoważnienia zespołu lub indywidualnego artysty;
współpraca z reżyserem i organizatorem imprezy w zakresie repertuaru i programu imprezy, oprawy muzycznej itp.;
udział w organizowaniu imprezy: wypożyczanie sali, sprzedaż biletów itp.;
wyszukiwanie sponsorów wspomagających materialnie zespół lub wykonawcę;
rozliczanie kosztów finansowych występu zespołu lub wykonawcy: wynajmu sal, honorariów itp.;
śledzenie nowych tendencji i środków artystycznych stosowanych przez wykonawców w określonym repertuarze w kraju i zagranicą;
oferowanie klientom zbiorowym i indywidualnym biletów na imprezy i widowiska artystyczne i rozrywkowe przez rozsyłanie plakatów reklamujących imprezy oraz prowadzenie bezpośrednich rozmów o walorach artystycznych oferowanych imprez;
zawieranie z klientami zbiorowymi umów co do sprzedaży biletów;
prowadzenie rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami i agencjami organizującymi imprezy i widowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: uczestniczenie w organizowaniu imprez i widowisk artystycznych i rozrywkowych;
organizowanie i realizowanie okolicznościowych imprez i widowisk dla różnych środowisk;
wykonywanie kalkulacji finansowych organizowanych imprez i widowisk artystycznych i rozrywkowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę