Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik pokładowy
Kod: 315301
Synteza: Jako członek załogi lotniczej statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w pilotowaniu statku powietrznego, sterując zespołem napędowym (zespołami napędowymi) oraz niektórymi mechanizmami.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują ;przyjmowanie statku powietrznego do lotu od służby technicznej, upewnianie się, że posiada on wymagane ważne dokumenty, właściwe wyposażenie, jest zaopatrzony w odpowiednie ilości paliwa, materiałów eksploatacyjnych i technicznych oraz uznany za zdatny do lotu przez uprawnioną służbę techniczną; dokonywanie przeglądu statku powietrznego i odpowiednich prób funkcjonowania oraz podpisywanie dokumentów przyjęcia statku powietrznego do lotu;podczas lotu: sterowanie zespołami napędowymi i niektórymi innymi mechanizmami statku powietrznego w zakresie określonym w instrukcjach lotniczych oraz zgodnie ze wskazówkami dowódcy, bieżące śledzenie pracy zespołów napędowych oraz mechanizmów i wyposażenia, a w razie wystąpienia usterek w ich funkcjonowaniu podejmowanie odpowiedniego działania lub informowanie o ich występowaniu dowódcy statku powietrznego, zależnie od wymagań instrukcji lotniczych w tym zakresie;bieżące prowadzenie dokumentów eksploatacyjnych wymaganych instrukcjami lotniczymi;wykonywanie innych czynności przewidzianych instrukcjami lotniczymi lub zleconych przez dowódcę statku powietrznego;po locie: przekazywanie służbie technicznej statku powietrznego wraz z wypełnionymi dokumentami eksploatacyjnymi, uwagami o dostrzeżonych usterkach, ewentualnych przekroczeniach zakresu eksploatacji i trudnych lądowaniach, oraz rozliczanie paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych;na lotniskach etapowych, gdzie nie działa upoważniona służba techniczna, wykonywanie przedlotowej obsługi technicznej i uznawanie statku powietrznego za zdatny do lotu, jeśli nie zostały stwierdzone usterki techniczne, powodujące niezdatność do lotu;wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania, wodowania czy wypadku statku powietrznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia - wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu i sprawdzaniu umiejętności zawodowych mechaników pokładowych oraz funkcji inspektorskich i kierowniczych, np. szefa grupy mechaników (danego typu statku powietrznego).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę