Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
Kod: 312209
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych oraz innych pracowników w ramach produkcji włókienniczej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie procesu produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych, w tym opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów oraz uczestniczenie w projektowaniu nowych wyrobów;
 • nadzorowanie procesu produkcji włókienniczej, futrzarskiej i skórzanej zgodnie z obowiązującymi normami i parametrami technologicznymi;
 • realizowanie planów produkcyjnych zgodnie z założonym harmonogramem, założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu produkcji oraz zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych produktów;
 • sprawowanie kontroli nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych we włókiennictwie;
 • monitorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń technologicznych, pomocniczych, systemów ppoż. i bezpieczeństwa;
 • ustalanie planów napraw, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu oraz rozwiązywanie problemów powstających w maszynach i urządzeniach do obróbki drewna;
 • współpracowanie ze służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania narzędzi, maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie i gotowości produkcyjnej;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu operatorów maszyn przędzalniczych, operatorów maszyn tkackich
  i dziewiarskich, pracowników szwalni, operatorów maszyn wykończalniczych, operatorów maszyn do wyprawiania skór i futer, operatorów maszyn do produkcji obuwia, operatorów urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów itp.);
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z pozostałymi wydziałami
  i działami, takimi jak: dział zaopatrzenia, logistyki, marketingu itp.;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy, w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy oraz dbanie o współpracę w zespole;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji włókienniczej;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz raportowanie wyników produkcyjnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji włókienniczej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu włókienniczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę