Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
Kod: 312205
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych oraz innych pracowników w ramach produkcji farmaceutycznej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległych zespołów.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie procesu produkcji wyrobów farmaceutycznych,
  w tym opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów;
 • nadzorowanie procesu produkcji farmaceutycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami wewnętrznymi, normami i parametrami;
 • terminowe realizowanie planów produkcyjnych zgodnie z założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji wyrobów farmaceutycznych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu procesów produkcyjnych oraz zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych i mikrobiologicznych wyrobów farmaceutycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą urządzeń do otrzymywania substancji farmaceutycznych, formułowania leków i ich konfekcjonowania przez podległych pracowników;
 • nadzorowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów produkcyjnych, w tym nadzorowanie regulowania parametrów procesowych takich jak: temperatura, ciśnienie, szybkość przepływu, czas operacji itp.;
 • sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek i przekazywaniem ich do kontroli laboratoryjnej;
 • ustalanie planów napraw, reagowanie na pojawiające się zaburzenia technologiczne oraz sytuacje awaryjne zgodnie z procedurami, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu, w tym operatorów instalacji, aparatów i urządzeń do syntezy substancji farmaceutycznych organicznych i nieorganicznych, operatorów instalacji, aparatów i urządzeń do biosyntezy substancji farmaceutycznych, operatorów instalacji, aparatów i urządzeń do wyodrębniania substancji farmaceutycznych z organów zwierzęcych oraz do oczyszczania tych substancji, operatorów urządzeń do wyodrębniania substancji farmaceutycznych z surowców pochodzenia roślinnego oraz ich przygotowania do formułowania, operatorów zestawów do liofilizacji, operatorów urządzeń do przygotowywania składników leków i sporządzania leków (w formie tabletek, drażetek, kapsułek, maści, past, emulsji, czopków, zawiesin i roztworów wodnych, alkoholowych i olejowych, operatorów do wyjaławiania powietrza, wody, roztworów, ampułek, pożywek do biosyntez
  i opakowań z lekami itp.);
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z innymi wydziałami i działami zakładu;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy, w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy oraz dbanie o współpracę w zespole;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji farmaceutycznej;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz raportowanie wyników produkcyjnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji farmaceutycznej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu przemysłu farmaceutycznego;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę