Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
Kod: 312204
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu monterów urządzeń elektronicznych, monterów instalacji i urządzeń teleinformatycznych oraz innych pracowników w ramach produkcji przemysłu elektronicznego; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie procesu produkcji wyrobów elektronicznych,
  w tym opracowywanie schematów ideowych, blokowych i montażowych układów i urządzeń elektronicznych oraz uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego i użytkowego wspomagającego projektowanie urządzeń elektronicznych;
 • nadzorowanie procesu produkcji wyrobów elektronicznych zgodnie
  z obowiązującymi normami i parametrami techniczno-technologicznymi;
 • realizowanie planów produkcyjnych w założonym terminie, zgodnie
  z założeniami technologicznymi i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji wyrobów elektronicznych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu produkcji i oraz odpowiednich standardów jakościowych produktów;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych przez podległych pracowników;
 • monitorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń technologicznych, pomocniczych, systemów ppoż. i bezpieczeństwa;
 • ustalanie planów napraw, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu oraz reagowanie na pojawiające się zaburzenia technologiczne oraz sytuacje awaryjne;
 • współpracowanie ze służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w odpowiednim stanie i gotowości produkcyjnej;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu automatyków, elektroników, monterów-elektroników, monterów mechatroników );
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z pozostałymi wydziałami
  i działami wsparcia, takimi jak dział zaopatrzenia, logistyki itp.;
 • stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO;
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy, w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy oraz dbanie o współpracę w zespole pracowniczym;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji elektronicznej;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji elektronicznej;
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu przemysłu elektronicznego;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę