Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik procesów drukowania
Kod: 311935
Synteza: Obsługuje maszyny i urządzenia drukarskie używane w procesie drukowania; wykonuje czynności przygotowawcze do drukowania, sprawuje nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługuje maszyny drukujące różnych typów i technologii druku; przeprowadza analizę i kontrolę procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.
Zadania zawodowe:
 • ustalenie technologicznych parametrów produktu poligraficznego;
 • planowanie procesu wytwarzania produktu poligraficznego zgodnie
  z obowiązującymi zasadami;
 • wykonywanie obliczeń dotyczących zapotrzebowania materiałowego;
 • przygotowanie maszyn do wykonywania form drukowych wykonywanie form drukowych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania form drukowych;
 • dobieranie metody kontroli i oceny jakości form drukowych oraz prowadzanie bieżącej kontroli i oceny jakości wykonania form drukowych;
 • dobieranie maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych oraz materiałów podstawowych i pomocniczych do procesu drukowania;
 • przygotowanie podstawowych i pomocniczych materiałów do drukowania;
 • przygotowywanie zespołów maszyn drukujących do pracy zgodnie
  z obowiązującymi zasadami;
 • obsługiwanie maszyny do drukowania z form drukowych;
 • dobieranie metod kontroli i oceny procesu drukowania oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesu drukowania;
 • kalkulowanie kosztów wytwarzania produktów poligraficznych
  z wykorzystaniem obliczeń dotyczących kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.
 • dobieranie urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych do kontroli jakości produkcji poligraficznej;
 • przeprowadzanie oceny jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji;
 • ocenianie jakości wykonania gotowego produktu poligraficznego;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń poligraficznych, prowadzenie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kosztorysowanie prac poligraficznych;
 • utrzymywanie kontaktu z klientami zakładu poligraficznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę